NALEŻNOŚCI I ODSZKODOWANIA

Nie otrzymałeś należnej zapłaty, miałeś wypadek, padłeś ofiarą przestępstwa, doznałeś szkody na mieniu?

Nasza kancelaria pomoże uzyskać należne Ci świadczenie w pełnej wysokości.

Oferujemy pomoc we wszelkiego rodzaju sprawach o zapłatę.

Przykładowe zagadnienia:

 • windykacja roszczeń,
 • niezapłacone wynagrodzenie,
 • zapłata kary umownej,
 • odszkodowanie z  umowy ubezpieczenia,
 • odszkodowanie za uszkodzone lub zniszczone mienie,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • zgłoszenie szkody,
 • dochodzenie roszczeń od sprawcy lub zakładu ubezpieczeń,
 • renta,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • spór z zakładem ubezpieczeń,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • wypadek przy pracy,
 • wypadek komunikacyjny,
 • nieszczęśliwy wypadek.
Bądźmy w kontakcie

Kontakt

Telefon
600 934 420
Lokalizacja
ul. Józefowska 91, 40-145 Katowice
Godziny otwarcia
Pon-Pt: 09.00 - 17.00
Sławomir Włodarski
Kancelaria Radcy Prawnego
NIP: 954-261-43-12
Numer konta: 31 1050 1214 1000 0092 1391 5672