GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Oferujemy pomoc prawną we wszystkich sprawach związanych ze sprawowaniem zarządu, wyceną i obrotem nieruchomościami, zmianą przeznaczenia lub przebiegu granic ewidencyjnych działki, a także uporządkowaniem stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księgach wieczystych, np. poprzez doprowadzenia do ujawnienia wszystkich żyjących współwłaścicieli.

Przykładowe zagadnienia:

 • umowa kupna / sprzedaży nieruchomości,
 • umowa przedwstępna,
 • rękojmia za wady fizyczne lub prawne,
 • rozliczenie poczynionych nakładów i ulepszeń,
 • bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • naruszenie posiadania,
 • zasiedzenie,
 • służebność,
 • usunięcie słupa energetycznego z nieruchomości,
 • wpisanie, zmiana lub wykreślenie hipoteki,
 • założenie księgi wieczystej,
 • dokonanie zmiany wpisu w księdze wieczystej,
 • niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • podział i scalanie gruntów,
 • odrolnienie gruntu,
 • zniesienie współwłasności,
 • wywłaszczenie nieruchomości,
 • wynagrodzenie od zakładów energetycznych,
 • uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • prawo budowlane,
 • renta planistyczna,
 • opłata adiacencka,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
Bądźmy w kontakcie

Kontakt

Telefon
600 934 420
Lokalizacja
ul. Józefowska 91, 40-145 Katowice
Godziny otwarcia
Pon-Pt: 09.00 - 17.00
Sławomir Włodarski
Kancelaria Radcy Prawnego
NIP: 954-261-43-12
Numer konta: 31 1050 1214 1000 0092 1391 5672